waarzeggers

Medium Frank is momenteel

Helderziende

Waarzeggerij is de praktijk van het voorspellen van informatie over iemands leven. De reikwijdte van waarzeggerij is in principe identiek aan de praktijk van waarzeggerij. Het verschil is dat waarzeggerij de term is die wordt gebruikt voor voorspellingen die worden beschouwd als onderdeel van een religieus ritueel, waarbij goden of geesten worden opgeroepen, terwijl de term waarzeggerij een minder serieuze of formele setting impliceert, zelfs een van de populaire cultuur, waar geloof in occulte werkingen achter de voorspelling is minder prominent dan het concept van suggestie, spirituele of praktische advisering of bevestiging.

Historisch gezien beschrijft Plinius de Oudere het gebruik van de kristallen bol in de 1e eeuw CE door waarzeggers (“crystallum orbis”, later door schriftgeleerden in middeleeuws Latijn geschreven als orbuculum).

Hedendaagse westerse beelden van waarzeggerij komen voort uit folkloristische receptie van renaissancemagie, specifiek geassocieerd met Roma-mensen. In de 19e en 20e eeuw werden methoden van waarzeggerij uit niet-westerse culturen, zoals de I Tjing, ook aangenomen als methoden voor waarzeggerij in de westerse populaire cultuur.

Een voorbeeld van waarzeggerij of waarzeggerij als puur een onderdeel van de popcultuur, met weinig of geen sporen van geloof in het occulte, zou de Magic 8-Ball zijn die als speelgoed wordt verkocht door Mattel, of Paul II, een octopus bij de Sea Life Het aquarium in Oberhausen voorspelde vroeger de uitslag van wedstrijden van het Duits voetbalelftal.

Er is weerstand tegen waarzeggerij in het christendom, de islam, het bahá’ísme en het jodendom, gebaseerd op schriftuurlijke verboden tegen waarzeggerij.

Termen voor iemand die beweert in de toekomst te kunnen kijken, zijn onder meer waarzegster, kristalkijker, spae-vrouw, ziener, waarzegger, sibille, helderziende en profeet; verwante termen die dit onder andere kunnen omvatten, zijn orakel, augur en visionair.

Waarzeggerij wordt door de wetenschappelijke gemeenschap en wetenschappelijke sceptici afgedaan als zijnde gebaseerd op magisch denken en bijgeloof.

Zoekwoorden: medium, mediums, paragnost, Paragnosten, medium Frank,  paranormaal, spiritueel , Hemels, contact, helderziende, helderzienden, waarzegger, waarzeggers, 0909-0209, 09090209